top of page
 • Hoe handhaaf ik het juiste waterniveau van mijn zwembad?
  Het waterniveau moet zich minstens in het midden van uw skimmer bevinden om deze zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Als het niveau van uw zwembadwater te hoog is, zal uw skimmer niet zo efficiënt werken en geen vuil meer opvangen in het skimmermandje. Als het waterniveau in uw zwembad te laag is, kan de skimmer lucht in uw filtersysteem beginnen zuigen in plaats van water. Dat belast de circulatiepomp en brengt het risico met zich mee dat de motor doorbrandt. Vergeet niet dat het waterpeil van uw zwembad dagelijks kan schommelen. Om het waterniveau van uw zwembad op peil te houden, is het van belang om deze één keer per dag te controleren en indien nodig water toe te voegen of een backwash uit te voeren.
 • Waarvoor staan de standen van mijn zeswegkraan?
  FILTER (filter): In deze (oorspronkelijke) stand wordt het water door de filter, via de warmtepomp en het automatisch chloor en ph- systeem, terug in het zwembad gepompt . WASTE (riool): Deze stand gebruikt u om het zwembad (gedeeltelijk) te ledigen zonder dat het water door de filter gaat. Het water wordt rechtstreeks naar het riool gepompt. CLOSED (gesloten): Gebruik deze stand bij het reinigen van het (gele) filtermandje van uw circulatiepomp. Hiermee sluit u alle ventielen af. BACKWASH (keerspoeling): Deze stand wordt gebruikt om de filter te reinigen en na het stofzuigen van uw zwembad. CIRCULATION (circulatie): Het water wordt rondgepompt zonder dat het gefilterd wordt. RINSE (spoelen): Na een backwash gebruikt u deze stand om het laatste vuil weg te spoelen.
 • Hoe stel ik mijn filtertijden in?
  Om het zwembadwater schoon en helder te houden is het belangrijk uw filter minstens 8u per dag te laten draaien, steeds overdag tussen 8u 's ochtends en 20u 's avonds, zodat al het water in uw zwembad minstens 2 keer per dag gefilterd wordt. De algemene regel is 8u, maar afhankelijk van de grootte van uw zwembad en capaciteit van uw circulatiepomp kan dit 10 tot 12u zijn. Standaard wordt de klok in uw sturingskast automatisch door onze technieker ingesteld. Indien u de filtertijden zelf wenst aan te passen dient u rekening te houden met onderstaande berekening: 2 x het volume van het zwembad in m3 / capaciteit van de pomp Voorbeeld voor een standaard zwembad van 10x3,8x1,5 en een circulatiepomp van 14m3 = 2 x 57m3 / 14m3 = 8u
 • Hoe reinig ik het filtermandje van mijn circulatiepomp?
  De circulatiepomp is het kloppende hart van uw zwembad. De pomp zorgt voor de circulatie van het water en is dus de bron voor de filtratie, waterbehandeling en verwarming voor uw zwembad. Het is dus belangrijk deze regelmatig te onderhouden en het (gele) filtermandje wekelijks te reinigen. • Schakel de filter via de draaiknop op uw sturingskast uit (0). • Vervolgens draait u de bolkraan naar de bodemput, stofzuiger en skimmer dicht. • Zet de zeswegkraan op de "CLOSED" stand. • Schroef met de meegeleverde SLEUTEL het deksel van de pomp los en neem het (gele) filtermandje uit de pomp. • Maak het (gele) filtermandje leeg en was het onder een waterstraal. • Plaats het (gele) filtermandje terug in de pomp (let daarbij op de juiste richting) en schroef het deksel opnieuw MET DE HAND vast. • Zet de zeswegkraan terug op de oorspronkelijke "FILTER" stand. • Draai de bolkranen naar de bodemput, stofzuiger en skimmer terug open. • Schakel de filter via de draaiknop op uw sturingskast terug aan, op de oorspronkelijke (Klok) stand.
 • Hoe voer ik een backwash uit?
  Een backwash voorkomt het dichtslibben van de filter. Als de druk op de nanometer +- 0.5 bar gestegen is of wanneer u merkt dat de doorstroming gestremd is, dient u een keerspoeling uit te voeren. Een backwash keert de waterstroom in de filter om zodat het vuil gespoeld wordt. • Schakel de filter via de draaiknop op uw sturingskast uit (0). • Vervolgens draait u de bolkraan naar de riool open. • Zet de zeswegkraan op de "BACKWASH" stand. • Schakel de filter via de draaiknop op uw sturingskast in werking (Aan) en laat 2 à 3 minuten draaien. • Schakel nadien de filter terug uit (0). • Zet de zeswegkraan op de "RINSE" stand. • Laat de filter 30 seconden draaien (Aan). • Schakel de filter uit (0). • Zet de zeswegkraan terug op de oorspronkelijke "FILTER" stand. • Draai de bolkraan naar de riool terug dicht en schakel de filter via de draaiknop op uw sturingskast terug op de oorspronkelijke (Klok) stand.
 • Hoe reinig ik mijn zwembad met behulp van een manuele zwembadstofzuiger?
  Het vuil van de zwembadbodem kan u manueel verwijderen door gebruik te maken van uw manuele zwembadstofzuiger: • Eerst en vooral dient u de manuele stofzuiger te bevestigen aan de telescopische steel (dmv het eenvoudige kliksysteem). • Vervolgens schuift u de stofzuigerslang op het aanzuigpunt van de stofzuiger. • Breng de stofzuiger samen met de slang naar de bodem van het zwembad. • Neem nu het uiteinde van de slang en hou deze voor 1 van de 2 inspuiters zodat deze ontlucht wordt. -> Doet u dit niet, dan kan uw pomp stuk gaan. • Na het ontluchten van de slang kan u deze aansluiten aan de stofzuigeraansluiting. • Om goed te kunnen stofzuigen moet de volledige zuigkracht naar de stofzuigeraansluiting gaan. -> Open hiervoor de bolkraan van de stofzuigeraansluiting en sluit tijdelijk de kranen van de bodemput en skimmer af. • Ga met de stofzuiger over de zwembadbodem en zuig het vuil op. • Van zodra de bodem helder is doet u nog een backwash. • Verwijder nadien de stofzuiger en de slang en zet de kranen terug in hun oorspronkelijke stand.
 • Wat is een WaterSens?
  De WaterSens is een automatisch chloor en ph- systeem. Deze houdt het water van uw zwembad schoon en zuiver met een minimum aan chemicialiën. Door de potentiaalspanning van uw zwembadwater direct te meten en te regelen met een geavanceerde redoxsonde, onderhoudt de WaterSens uw zwembadwater met zo weinig mogelijk chloor, zodat de geur en irritaties van te intensief behandelde zwembaden verdwijnen. Via het touchscreeninterface heeft u de volledige controle over de metingen en het regelen van uw zwembad. De WaterSens wordt gebruikt met uw bestaande zwembadfilterapparatuur en u beschikt dus over de allerbeste wateroplossing op maat voor uw zwembad. Met behulp van de redoxtechnologie wordt de zuiverheid van uw zwembadwater 24 uur per dag en 7 dagen op 7 gemeten. Op het moment dat uw zwembad meer chloor nodig heeft, wordt exact de juiste hoeveelheid toegevoegd om het water zuiver te houden. Als uw zwembad niet continu wordt gebruikt, dan wordt de hoeveelheid chemicaliën verminderd overeenkomstig de behoefte.
 • Hoe ontkoppel ik mijn warmtepomp?
  Sluit de doorstroming naar de warmtepomp af. Dit doet u door de BYPASS open te zetten en de HEEN en RETOUR gesloten. De koppelingen aan de warmtepomp maakt u daarna los (let hierbij wel op dat er behoorlijk wat water uit de leiding zal lopen). Vervolgens kantelt u de warmtepomp naar de kant van de aansluitingen om al het resterend water uit de pomp te laten lopen. Zo is er effectief GEEN restwater meer in het toestel aanwezig. Doe dit secuur - water in een warmtepomp kan de warmtewisselaar bij vorst laten openbarsten. De herstelkosten hiervan zijn ontzettend hoog en staat niet onder garantie! Als u een beschermingshoes heeft, plaatst u die over de warmtepomp. In de sturingskast kan u dan de zekering van de warmtepomp "Inverter" uit zetten.
 • Hoe sluit ik mijn warmtepomp aan?
  Sluit de koppelingen terug aan de warmtepomp en zet de kogelkraan van de BYPASS dicht. Zet nadien de HEEN en RETOUR van de warmtepomp open. Nu kan het water terug door uw warmtepomp stromen. In uw warmtepomp zit een flow detector. Als deze detector een waterstroom detecteert zal de warmtepomp terug starten. Mogelijks heeft u de zekering in de sturingskast uitgeschakeld, schakel deze dan terug aan.
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn rolluik niet vastloop of dubbel plooit?
  Het is belangrijk de werking van uw rolluik steeds goed te bewaken bij het openen en sluiten ervan. De circulatiepomp zal hierbij in rust gaan: • Controleer of het waterniveau niet te hoog of te laag staat. Hierdoor kunnen de lamellen vervormd geraken. • Controleer of het rolluik bij het openen en sluiten niet aan de skimmer(s) blijft hangen. • Sluit het rolluik enkel bij stilstaand water. -> Wacht na het zwemmen even af totdat de golfslag in het zwembad voldoende afgenomen is. • Let op bij hevige regenval! -> Indien het regent en het rolluik staat te hoog, voer dan eerst een backwash uit zodat het rolluik circa 5cm onder de boordstenen staat. • Laat geen speelgoed of andere voorwerpen in het water achter. • Laat het rolluik steeds open bij zware hagel!
 • Hoe maak ik mijn zwembad winterklaar?
  De dagen worden korter, de temperaturen lager en uw zwembad ligt er steeds meer verlaten bij. Dan weet u gewoon dat de winter eraan komt. Hoog tijd dus om uw zwembad voldoende voor te bereiden voor de winterperiode! U kan de eerste voorbereidingen best treffen van zodra de temperatuur onder 12 à 15°C zakt. We leggen u in enkele stappen uit wat u moet doen om uw zwembad optimaal te laten overwinteren. 1. Reinig uw zwembad met behulp van uw manuele zwembadstofzuiger en/of zwembadrobot (inclusief waterlijn, skimmermandje(s), wanden, randen en bodem); 2. Reinig nadien uw filtermandje en voer een backwash uit; 3. Ontkoppel uw warmtepomp. Sluit allereerst de toevoer van het water naar de warmtepomp af, koppel vervolgens de warmtepomp los en laat het resterende water uit de warmtepomp lopen. Plaats nadien de winterhoes over uw warmtepomp en schakel de zekering in uw sturingskast uit; 4. Stel de timer van de filterinstallatie in op 4 x 1u filteren per dag. Uw sturingskast is standaard uitgerust met een vorstbeveiliging. Deze zorgt ervoor dat uw circulatiepomp continue blijft draaien van zodra de temperatuur zakt onder de 4°C. Uw zwembad is nu klaar voor een actieve overwintering!
 • Hoe maak ik mijn zwembad zomerklaar?
  Als het zonnetje weer gaat schijnen wilt u natuurlijk zo snel mogelijk genieten van het zwembad. Omdat een zwembad winterklaar wordt gemaakt, moet u een zwembad automatisch ook zomerklaar maken. Wanneer u onderstaande stappen doorloopt, is uw zwembad weer helemaal klaar voor de zomer. 1. Reinig uw zwembad en verwijder eventueel drijvend vuil met een schepnet. 2. Werk het waterniveau bij. Vul indien het water onder de normale waterstand staat weer bij met leidingwater (geen grond- of regenwater). 3. Koppel uw warmtepomp terug aan. Sluit allereerst de koppelingen terug aan de warmtepomp. Zet de toevoer van het water naar de warmtepomp open en schakel nadien de zekering in uw sturingskast aan. 4. Stel de timer van de filterinstallatie terug in op minstens 8u filteren per dag. Reinig nadien uw filtermandje en voer een backwash uit. Het zwembad is nu gereed om te gaan zwemmen. Wij adviseren u de circulatiepomp eerst een paar dagen continue te laten draaien. Zo kunnen desinfectiemiddelen goed hun werk doen en wordt het meeste vuil uit het water gefilterd. Daarna kan u de pomp weer terugzetten op de "KLOK" stand via de draaiknop op uw sturingskast. Veel zwemplezier!
bottom of page